BLOG TƯ VẤN

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

Admin Đại Bàng 29/12/2017

[TỔNG HỢP] Mọi thông tin về Tiêu chuẩn phòng sạch GMP mà bạn cần biết. Thông tin chính xác trích từ Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế.