Liên hệ với chúng tôi

ĐẠI BÀNG là tên một dự án chiến lược của Công ty Cổ phần LILA Việt Nam. Dự án này được phát triển song song, độc lập và không chịu sự chi phối bởi các ngành hàng khác đang hoạt động tại LILA Việt Nam. ĐẠI BÀNG được sinh ra với sứ mệnh: "Trở thành con đại bàng trong thị trường sản phẩm chống tĩnh điện dùng trong phòng sạch"