CHÚNG TÔI LÀ AI?

 

 

www.daibang.com.vn (ĐẠI BÀNG) là tên một dự án chiến lược về lĩnh vực phân phối các sản phẩm chống tĩnh điện dùng trong phòng sạch của Công ty Cổ phần LILA Việt Nam. Dự án này được phát triển song song, độc lập và không chịu sự chi phối bởi các ngành hàng khác đang hoạt động tại công ty LILA. Dự án ĐẠI BÀNG là một bước đi mới trong lĩnh vực nhập khẩu trực tiếp tận gốc hàng phòng sạch và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Ở CHÚNG TÔI, KHÔNG CÓ GÌ NGOÀI SỰ NHIỆT TÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ KHÁCH HÀNG

 

Video dưới đây mô tả một cái nhìn Tổng quan về Phòng sạch  - Cleanroom, nơi chúng tôi hướng đến phục vụ, mời quý vị đón xem:

 

 

Nguồn: Guardtech Cleanrooms