CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

 

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC ÁP DỤNG

- Áp dụng cho khách hàng thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng, KHÔNG áp dụng cho khách hàng thanh toán công nợ.

- Áp dụng cho Đại lý có doanh số tích luỹ tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối tháng) từ 100 triệu đồng trở lên.

- Chúng tôi sẽ chuyển hoàn lại số tiền chiết khấu từ ngày 10 - 15 của tháng kế tiếp.

 

2. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

 

      DOANH SỐ       MỨC CHIẾT KHẤU

≥ 100 triệu

2%

≥ 250 triệu

5%

≥ 500 triệu

7,5%

≥ 1 tỷ       

10%